Overige Informatie


BANKRELATIE PRAKTIJK

ABN-Amro Bank: NL 03 ABNA 08.49.64.40.70

DE PRAKTIJK IS AANGESLOTEN BIJ:

KNGF:    Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

NVMT:   Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

NVFS:    Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg

NVBF:    Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten

NVFL:    Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie

OVERIGE REGLEMENTEN:

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut patiënt” van het KNGF/NPCF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Uw gegevens worden door ons vastgelegd in ons computersysteem conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Op al deze gegevens is het privacyreglement van toepassing. U kunt de volledige tekst van ons privacyreglement vinden op onze website. Een kopie van dit reglement  kunt u ook kosteloos bij ons verkrijgen.

Het inzagerecht is geregeld in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Gegevens omtrent uw behandeling worden geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek en verantwoording van de geleverde zorg door de Landelijke Database Fysiotherapie (https://www.kngf.nl/ldf).

ROLSTOEL TOEGANKELIJKHEID

De lokatie Jozef Israëlslaan is volledig rolstoel toegankelijk.