Arbeids fysiotherapie


WAT IS ARBEIDS FYSIOTHERAPIE?

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie, die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten.

Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook om gedrags- en arbeidsfactoren. Door het onderzoeken van de werkplek en het geven van een gerichte training, kan er een complete aanpak gerealiseerd worden van die arbeidsgerelateerde klachten.

Arbeidsfysiotherapie is dus altijd arbeidsrelevant.

WAAROM NAAR EEN ARBEIDS FYSIOTHERAPEUT?

Voor veel fysiotherapeuten speelt het feit dat hun cliënten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk nauwelijks een rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps zijn echter arbeidsgerelateerd, arbeidsrelevant, werkgever relevant en/of taakrelevant en dus van invloed op de prestaties van de werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de cliënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken bij de interactie tussen de werknemer en werkomgeving. Een intake in de werkomgeving geeft de arbeidsfysiotherapeut een goede indruk van de arbeidsomstandigheden. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie, dat er op de juiste wijze van deze plek gebruik wordt gemaakt.

Om tot een goed resultaat te komen trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot het:

– verminderen van verzuim.

– voorkomen van blijvende uitval.

– bevorderen van zelfmanagement (gedragsverandering)

– Verbeteren van het algemeen welbevinden.

(http://www.nvbf.nl/)

Fysiotherapie Eewold Woerden - NVBF