Tarieven


TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Met ingang van 1 januari 2006 is de vergoeding voor fysiotherapeutische behandelingen veranderd.  Met ingang van 1 januari 2006 bestaat er nog maar één verzekering voor ziektekosten: De Basisverzekering.

In deze Basisverzekering blijven behandelingen voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed. Vanaf de 21e behandeling bij chronische patiënten worden ook de kosten uit deze Basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen dienen chronische patiënten uit hun Aanvullende Verzekering te betalen. De overheid heeft bepaald welke chronische klachten voor deze vergoeding in aanmerking komen.

De reguliere behandelingen Fysiotherapie, Manuele Therapie en Sport Fysiotherapie zullen worden vergoed uit de Aanvullende Verzekering van Zorgverzekering. Het soort Aanvullende Verzekering dat u hebt afgesloten bepaalt hoeveel behandelingen er worden vergoed. Mocht u regelmatig gebruik maken van fysiotherapie dan is het raadzaam een Aanvullende Verzekering af te sluiten die alle medisch noodzakelijke Fysiotherapie vergoedt.

VRIJE TARIEVEN

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeut. In 2005 verandert dit en bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut betere service of kwaliteit levert, bijvoorbeeld ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, dan kan er een hoger tarief gelden. De overheid wil met een “vrije markt” de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken.

Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen rekenen voor een zelfde behandeling. Iedere fysiotherapeut is verplicht om een tarievenlijst op te hangen in zijn praktijk. U kunt hierop zien wat de tarieven zijn die uw fysiotherapeut voor een behandeling berekent. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wil laten behandelen. Om een goede keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut ontvangt u geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoed. De tarievenlijst is dan voor u minder van belang. Wanneer u wel een factuur ontvangt van uw fysiotherapeut, die u eventueel (deels) bij uw verzekeraar kunt declareren, dan is de tarievenlijst zeker van belang. U kunt de prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Heeft uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar dan ontvangt u zelf de factuur en is de tarievenlijst weer van belang. Onze praktijk heeft contracten met alle Zorgverzekeraars.

TARIEVEN

Verrichting Tarief
MASSAGE EN/OF OEFENTHERAPIE: € 42,00
BEHANDELING AAN HUIS PATIËNT: € 66,00
MANUELE THERAPIE: € 56,00
OEDEEM THERAPIE: € 56,00
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING : € 56,00
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING: € 59,00
SCREENING: € 16,00
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH CONSULT: € 77,00
                                   GROEPSBEHANDELINGEN:
-2 PERSONEN: € 46,40
-3 PERSONEN: € 39,40
-4 PERSONEN: € 32,60
-5-10 PERSONEN: € 28,40
-MEER DAN 10 PERSONEN: € 22,30

De hoogte van het aan uw Zorgverzekeraar doorberekende tarief is afhankelijk van de afspraken die wij met uw Zorgverzekeraars hebben gemaakt en kan verschillen per Zorgverzekeraar.

Mocht u zelf uw nota’s indienen bij uw Zorgverzekeraar, dan gelden de bovenstaande tarieven.

Op onze tarieven is géén BTW van toepassing

Woerden, 1 januari 2024