In 2019 beoordeelden patiënten onze praktijk met een 8,9
Klik hierboven voor aanmelding via de website
Klik hier voor de contact informatie van de praktijk.
Informatie over de meest voorkomende aandoeningen vind u hier.
Download hier onze praktijk App
Spreekuur voor sporters in Woerden.
Hier vind u ons privacy reglement

Overige Informatie

Overige Informatie


BANKRELATIE PRAKTIJK

ABN-Amro Bank: NL 03 ABNA 08.49.64.40.70

DE PRAKTIJK IS AANGESLOTEN BIJ:

KNGF:    Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

NVMT:   Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

NVFS:    Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg

NVOF:    Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

NVBF:    Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten

NVFL:    Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie

OVERIGE REGLEMENTEN:

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut patiënt” van het KNGF/NPCF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Het inzagerecht is geregeld in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

HKZ CERTIFICERING  

Onze praktijk is HKZ (ISO 9001) gecertificeerd.(voor wat betreft de fysiotherapie met inbegrip van alle verbijzonderingen)(Scores Externe Adit KIWA op 28-6-2011)

 

 

ROLSTOEL TOEGANKELIJKHEID

De lokatie Jozef Israëlslaan is volledig rolstoel toegankelijk.